פרוזה / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / 2007 / כריכה רכה / 224 עמודים.


76 
  • משלוח: 

קרא עוד


משה דוד חייט – השורשים פורחים שוב (כולל צילומים)
פרוזה / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / 2007 / כריכה רכה / 224 עמודים.
כפי שמרדכי דוניץ אומר באחרית הדבר: "משה דוד חייט הוא אחד השורשים אשר פרחו מחדש".
כפי שהמחבר התוודה: "הגורל זרק אותי כמו ציפור פרא ממקום אחד לשני, מארץ אחת לשנייה" ומונה את דבינסק, ריגה, פולין, גרמניה ובסוף את ארץ ישראל. הספר כולל סיפורים, שירים, הגיגים וזיכרונות מסופרי יידיש.

משה דוד חייט – וואָרצלען שפּראָצן פֿון דאָס נײַ (מיט פארשידענע בילדער)
פּראָזע / ייִדיש / ה. לייוויק פֿאַרלאַג/ 2007 / 224 זייַטלעך.
ווי מרדכי דוניץ זאָגט אין נאָכוואָרט: "משה דוד חייט – איינער פֿון די "וואָרצלען", וואָס האָבן אויפֿגעשפּראָצט פֿון דאָס נײַ". ס'בוך אַנטהאַלט דערציילונגען, דערמאָנונגען פֿון ייִדישע שרײַבער, לידער און אַפֿאָריזמען. ווי דער מחבר אַליין איז זיך מתוודה: "דער גורל האָט מיך געשליידערט ווי אַ ווילד פֿויגל פֿון איין אָרט צו אַ צווייטן, פֿון איין לאַנד אין אַ צווייט" און ער רעכנט אויס דווינסק, ריגע, פּוילן, דײַטשלאַנד און צום סוף ארץ ישׂראל.

Moshe David Hayat - The roots are blooming again (includes photos)
Prose / Yiddish / H. Leyvik Book Publishing/ 2007 / 224 pages.
As Mordechai Donitz says at the end: "Moshe David Hayat is one of the roots that blossomed again." And s the author confessed: "Fate threw me like a wild bird from one place to another, from one country to another" and counted Debinsk, Riga, Poland, Germany and finally the Land of Israel. The book includes stories, poems, reflections and memories from Yiddish writers.