פרוזה / יידיש / הוצאת צור-אות / 2012 / כריכה רכה / 203 עמודים.


76 
  • משלוח: 

קרא עוד


משה דוד חייט – הדחף לחיים (סיפורים, מסות ופולקלור, כולל צילומים)
פרוזה / יידיש / הוצאת צור-אות / 2012 / כריכה רכה / 203 עמודים.
ביידיש הליטאית שלו, מספר חייט על גורלו המר, בשנים של הכיבוש הנאצי ואחרי-כן תחת המשטר הסובייטי האכזרי. בישראל הוא היה לתושב ירושלים ומשם, הישראלי שנולד מחדש, הוא יכול היה לשוב לכל פרקי חייו ולספר על חוויותיו העשירות.

משה דוד חייט – דער דראַנג צום לעבן (דערציילונגען, עסייען, פֿאָלקלאָר, מיט בילדער)
פּראָזע / ייִדיש / פֿאַרלאַג צור-אות / 2012 / 203 זייַטלעך.
איך זײַן ליטווישן לשון דערציילט אונדז חייט וועגן זײַן שווערן גורל אין די יאָרן פֿון דער דײַטשער אָקופּאַציע און שפּעטער אויך אונטערן אַכזריותדיקן סאָוועטישן רעזשים. שוין אין ישׂראל איז ער געוואָרן אַ ירושלימער תּושב און פֿון דאַנעט, דער ניי-געבוירענער ישׂראלי, האָט ער געקאָנט זיך אומקערן צו אַלע לעבנס-קאַפּיטלען זײַנע און אונדז איבערגעבן אַלע זײַנע רײַכע איבערלעבונגען. צוציענדיק ספּעציעל איז דער שער פֿאָלקלאָר: הומאָרעסקעס, שפּריכטווערטער, מיניאַטורן.

Moshe David Hayat - The Impulse for Life (Stories, Essays and Folklore, includes Photography)
Prose / Yiddish / Tzur-Ot Publishing / 2012 / 203 pages.
In his Lithuanian Yiddish, Hayat shares his bitter fate during the years of Nazi occupation, and later under the brutal Soviet regime. In Israel he became a resident of Jerusalem and from there, the Israeli who was born again, he could return to all chapters of his life, and tell about his rich experiences.