שואה / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / 2018 / כריכה רכה / 118 עמודים. עם צילומים של מאיר יעלין ומשפחתו.


80 
  • משלוח: 

קרא עוד


מאיר יעלין (1910 – 2000) - לעבוד עבור הגרמנים...
שואה / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / 2018 / כריכה רכה / 118 עמודים.
עם צילומים של מאיר יעלין ומשפחתו.
יעלין, סופר יידיש ולוחם מחתרת בגטו קובנה. בשנת 1928 סיים את הגימנסיה הריאלית בקובנה ואחר-כך למד בדרמשטאדט, וב-1933 קבל תואר כמהנדס בניין. עלה לישראל בשנת 1973, היה חבר בהנהלת אגודת סופרי ועיתונאי יידיש בישראל ועורך ראשי של האנתולוגיה, בת שני כרכים, "ספרות יידיש במדינת ישראל". זכה בפרס מאנגער, פרס של הפן-קלוב מניו-יורק ופרס מטעם הסוכנות היהודית. בכל פרק בספר זה מתאר המחבר את חוויותיו הרבות מתקופת הכיבוש הנאצי.

מאיר יעלין (1910 – 2000) - ארבעטן פאר די דייטשן...
חורבן / יידיש / ה. לייוויק-פֿאַרלאַג / 2018 / 118 זייַטלעך.
פֿאָטאָס פֿון מאיר יעלין און זײַן משפּחה.
ייִדישער שרײַבער און אונטערערדישער קעמפֿער אין קאָוונער געטאָ. אין 1928 האָט ער פֿאַרענדיקט די רעאַל-גימנאַזיע און שפּעטער, אין דאַרמשטאַדט, 1933 זיך גראַדויִרט אַלס בוי-אינזשיניער. עולה געווען אין יאָר 1973. געווען אַ מיטגליד אין דער פֿאַראַוולטונג פֿון ייִדישן שרײַבער און זשורנאַליסטן פֿאַראיין און הויפּט-רעדאַקטאָר פֿון דער צוויי בענדיקער אַנטאָלאָגיע "ייִדיש-ליטעראַטור אין מדינת ישׂראל". באַלוינט געוואָרן  מיטן מאַנגער-פּרײַז, דעם פּען-קלוב פּרײַז פֿון ניו-יאָרק און פּרײַז פֿון דער ייִדישער אַגענץ. אין יעדן קאַפּיטל פֿון אָט דעם בוך באַשרײַבט דער מחבר זײַנע פֿילצאָליקע איבערלעבונגען בשעת דער נאַצי-אָקופּאַציע. 

Meir Yelin (1910 - 2000) - Working for the Germans...
Holocaust / Yiddish / H. Leyvik Book Publishing / 2018 / 118 pages.
With pictures taken by Meir Yelin and his family.
Yelin, a Yiddish writer and underground fighter in the Kaunas (Kovno) ghetto. In 1928, he graduated from the Real Gymnasium in Kaunas, then studied in Darmstadt, and in 1933 received his degree as a construction engineer. He immigrated to Israel in 1973, and was a member of the Yiddish Writers and Journalist Association in Israel and editor of two volumes of the anthology "Yiddish Literature in Israel". Won the "Manger" Award, the New-York Penn-Club award and an award from the Jewish Agency. In each chapter of this book, the author describes his many experiences during the Nazi occupation.