ילדים / יידיש / כריכה קשה / הוצאת ה.לייוויק / 2023 / 23 עמ'


80 
  • משלוח: 

קרא עוד


תירוציק ותחרוצי | דניאל גלאי
ילדים / יידיש / כריכה קשה / הוצאת ה.לייוויק / 2023 / 23 עמ'
המתח הנמשך מזה שנים בין הסַפָּרִים תירוצי ותחרותי מגיע לסוף, כאשר בעיירה מופיע כימֶנֶס. הסַפָּר החדש פותח מספרה דֶה לוקס משלו, אשר מאיימת לפגוע בפרנסת הסַפָּרִים הוותיקים.
דניאל גלאי פרסם ספר לילדים, "פנקס חלם" בהוצאה השוודית אוליאנסקי-טקסטים. סיפורי הילדים שלו התפרסמו ב"אויפן שוועל" ותורגמו לשפות שונות.


תּירוציק און קאָנקורענצל | דניאל גלאי
קינדער / יידיש / הארטעקאווער / ה. לייוויק פארלאג / 2023 / 23 זז
די לאַנג-יעריקע שפּאַנונג צווישן די שערער תּירוצי און קאָנקורענצל קומט צו אַ סוף ווען אין שטעטל באַווײַזט זיך כימענעס. אָט דער נײַער שערער עפֿנט אַן אייגענע דע לוקסוס שערערײַ, וועלכע דראָט צו שעדיקן די פּרנסות פֿון די וועטעראַנע שערער. דניאל גלאי האָט שוין אין שוועדישן פֿאַרַלאַג אָליאַנסקי-טעקסטן  פֿאַרעפֿנטלעכט זײַן בוך "פּנקס כעלעם". זײַנע קינדער-מעשׂיות זענען פּובליקירט געוואָרן אין "אויפֿן שוועל" און איבערגעזעצט אויף אַנדערע שפּראַכן.