פרוזה / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / כריכה קשה / 1966 / 142 עמודים.


89 
  • משלוח: 

קרא עוד


מרדכי צאנין - אל תשני, אמא
סיפורת / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / כריכה קשה / 1966 / 142 עמודים.
מרדכי צאנין מגיש לנו סיפורים קצרים מחיי היהודים בעבר. הסיפור "אל תשני, אמא" כתוב בדיאלקט הוורשוואי הטיפוסי, ושפתו העשירה וניסיון חייו של צאנין בולטת. 

מרדכי צאנין - שלוף נישט, מאַמעשי
פּראָזע / ייִדיש / ה. לייויק-פארלאג / 1966 / 142 זייַטלעך.
מרדכי צאַנין ברענגט אונדז קורצע דערציילונגען פֿונעם ייִדישן לעבן פֿון אַ מאָל. עס איז בולט זײַן רײַכע שפּראַך און לעבנס-דערפֿאַרונג. די דערציילונג "שלוף נישט, מאַמעשי"  איז פֿאַרשריבן מיטן אייגנאַרטיקן וואַרשעווער דיאַלעקט. 

Mordechai Tzanin - Don't sleep, Mom
Prose / Yiddish / H. Leyvik Book Publishing / 1966 /142 pages.
Mordechai Tzanin presents us with short stories of Jewish life in the past. The story "Don't Sleep, Mother" is written in the typical Warsaw dialect, and the rich language and experience of Tsanin's life really stands out.