עיון / עברית / 2007 / 112 עמודים.


50 
  • משלוח: 

קרא עוד


לאה גרפינקל - שבע אמהות
עיון / עברית / 2007 / 112 עמודים.
הספר מציג דמויות מספרות היידיש ומהספרות העולמית. הפרקים השונים עוסקים באם המגוננת, דמעות האם, חילופי תפקידים בין אם לבת וכדומה.

לאה גרפינקל - שבע אמהות
שטודיום / העברעיש / 2007 / 112 זייַטלעך.
דאָס בוך "זיבן מוטערס" אויף העברעיִש פֿון לאה גאַרפֿינקעל  שטעלט פֿאָר געשטאַלטן פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור און אייניקע פֿון דער וועלט-ליטעראַטור.
די פֿאַרשידענע קאַפּיטלען באַהאַנדלען די באַשיצנדיקע מוטער, מוטערס טרערן, ראָלעס-אויסטויש צווישן  מוטער און קינד אא"וו.


Leah Garfinkel - Seven mothers


Study / Hebrew / 2007 /112 pages.


This book presents characters from Yiddish literature and world literature. The various chapters shows the protective mother, the tears of the mother, the mother-daughter role exchange and more.