מוזיקה - עיון / עברית-יידיש-רוסית-אנגלית / כריכה רכה / 59 עמודים (לכל שפה).


103 
  • משלוח: 

קרא עוד


יואכים בראון – שירים יהודיים של שוסטקוביץ'
מוזיקה - עיון / עברית-יידיש-רוסית-אנגלית / כריכה רכה / 59 עמודים (לכל שפה).
ניתוח מוזיקולוגי יסודי של שירי-העם, להם המלחין חיבר את המוזיקה שלו.

יאָאַכים באַראָן – שאסטאקוויטשעס יידישע לידער
מוזיק - שטודיום / ייִדיש-העברעיש-רוסיש-ענגליש / 59 זייַטלעך (פּער שפּראַך).
דמיטרי שאָסטאַקאָוויטשס ייִדישע לידער פֿון יאָאַכים בראַון איז אַ גרינטלעכער מוזיקאָלאָגישער אַנאַליז פֿון אָט די ייִדישע פֿאָלקס לידער צו וועלכע דער קאָמפּאָזיטאָר האָט געשאַפֿן זײַן מוזיק.
העברעיש, רוסית און ענגליש.

 

Joachim Brown - Jewish Songs by Shostakovich
Music - Study / Hebrew-Yiddish-Russian-English / 59 pages (each language).
A thorough musical analysis of the folk songs, to which the composer composed his music.