פרוזה / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / כריכה קשה / 2008 / 123 עמודים.


70 
  • משלוח: 

קרא עוד


יצחק ווידר - מהגרים
פרוזה / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / כריכה קשה / 2008 / 123 עמודים.
רומן עם מבט פנורמי, שמחבר בין החיים היהודיים בפולין, צרפת, ארה"ב וישראל.
המחבר שומר-המצוות מסיים את יצירתו בנימה אופטימית. 

עמיגראַנטן - יצחק ווידער
פּראָזע / ייִדיש / ה. לייויק-פארלאג / 2008 / 123 זייַטלעך.
יצחק ווידער שטעלט פֿאָר אַ פּאַנאָראַמישן ראָמאַן וואָס פֿאַרבינדט דאָס ייִדישע לעבן אין פּוילן, פֿראַנקרײַך, אַמעריקע און ישׂראל.
דער מחבר,  אַ פֿרומער ייִד, שליסט זײַן שאַפֿונג מיט אַן אָפּטימיסטישן טאָן. 

Isaac Vider - immigrants
Prose / Yiddish / H. Leyvik Book Publishing / 2008 / 123 pages.
A novel with a panoramic view, that connects Jewish life in Poland, France, the US and Israel. The author who keeps 'Mitzvah' finishes his work with an optimistic note.