לייזר בליט - אין כוח כדי לשכוח. פרוזה / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / 2017 / כריכה רכה / 282 עמודים.


70 
  • משלוח: 

קרא עוד


לייזר בליט  - אין כוח כדי לשכוח
פרוזה / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / 2017 / כריכה רכה / 282 עמודים.
אחרי הוצאת הספר באנגלית ובעברית, בליט חוזר "הביתה" עם הוצאה ביידיש, השפה שהוא ומשפחתו דיברו, אהבו, כאבו והאמינו בה, וחוו את השנים הקשות ביותר בהיסטוריה היהודית. אין ספק שספר זה הוא תרומה משמעותית לספרות הענפה על השואה. בכתיבתו נותר בליט נאמן לילד שהיה בימים ההם. דרך תיאוריו הצבעוניים ומלאי החיים, יחד עם הומור חכם וייחודי, הוא מכניס אותנו לעולמו העשיר של ילד סקרן, אשר בבת אחת נזרק למציאות בלתי-אפשרית של רדיפות ומלחמה. 

לייזער בליט - ניטאָ קיין כּוח צו פֿאַרגעסן
פּראָזע / ייִדיש / ה. לייויק-פארלאג / 2017 / 282 זייַטלעך.
נאָכן דערשײַנען פֿון דאָס בוך אויף ענגליש און העברעיִש, קומט עס איצט "אַהיים" און עס דערשײַנט אויף ייִדיש, די שפּראַך וואָס לייזער און זײַן משפּחה האָבן גערעדט, געליבט, געליטן, געהאָפֿט און דורכגעלעבט די סאַמע געפֿערלעכסטע יאָרן אין דער ייִדישער געשיכטע. דאָס בוך איז, אָן קיין ספֿק, אַ באַדײַטפֿולער בײַטראָג צו דער חורבן-ליטעראַטור.  אין זײַן שרײַבן בלײַבט לייזער בליט געטרײַ צום קינד וואָס ער איז  אַ מאָל געווען  און דורך זײַנע לעבעדיקע, קאָלירפֿולע שילדערונגען מיט זײַן קלוגן, אייגנאַרטיקן הומאָר ברענגט ער אונדז אַרײַן אין זײַן  רײַכער וועלט פֿון אַ קינד וואָס ווערט פּלוצעם  אַרײַנגעוואָרפֿן  אין אַן אוממעגלעכער ווירקלעכקייט  פֿון קריג און פֿאַרפֿאָלגונג.

Laser Blitt - No Strength to Forget
Prose / Yiddish / H. Leyvik Book Publishing / 2017 / 282 pages.
After publishing the book in English and Hebrew, Blitt returns home with a Yiddish version, the language he and his family spoke, loved and believed in, and experienced the most difficult years in Jewish history. This book is certainly a significant contribution to the extensive literature on the Holocaust. In his writing, Blitt remained loyal to the boy he was in those days. Through his colorful and vivid descriptions, along with clever and unique humor, he introduces us to the rich world of a curious child, who is thrown at once into the impossible reality of persecution and war.