עיון / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / 2002 / כריכה רכה / 289 עמודים.


103 
  • משלוח: 

קרא עוד


יששכר פאטר - נוסח אשכנז במילים ובזמר
עיון / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / 2002 / כריכה רכה / 289 עמודים.
המוזיקולוג ומנצח המקהלות, יששכר פאַטר, מגיש לנו פרקים שונים של מוזיקה יהודית, תחום בו הוא התמחה. זהו מבט מקיף על ההיסטוריה היהודית דרך מילה וצליל. 

יששכר פאטער - נוסח אשכנז אין ווארט און קלאנג
שטודיום / ייִדיש / ה. לייויק-פארלאג / 2002 / 289 זייַטלעך.
דער מוזיקאָלאָג און כאָרן-דיריגענט ישׂשׂכר פֿאַטער ברענגט אונדז קאַפּיטלען מיט פֿאַרשידענע אַספּעקטן פֿון דער ייִדישער מוזיק, אַ געביט אין וועלכער ער האָט זיך ספּעציאַליזירט.
סך-הכּל אַ ברייטן קוק אויף דער ייִדישער געשיכטע דורך וואָרט און קלאַנג. 

Isaschar Patter – Ashkenazic style in word and song
Study / Yiddish / H. Leyvik Book Publishing / 2002 / 289 pages.
The musicologist and choir conductor, Isaschar Patter, presents us with various chapters of Jewish music, an area in which he specialized. It is a comprehensive look at Jewish history through words and sounds.