שירה / יידיש – אנגלית / כריכה קשה / הוצאת י.ל.פרץ / 2005 / 341 עמודים / עיבודים לפסנתר מאת חנן וינטרניץ


170 
  • משלוח: 

קרא עוד


מלה וניגון – ניגונים לשירה ביידיש | לייבו לוין
שירה / יידיש – אנגלית / כריכה קשה / הוצאת י.ל.פרץ / 2005 / 341 עמודים / עיבודים לפסנתר מאת חנן וינטרניץ
אלבום מהודר הכולל טקסטים של לייבו לוין, איציק מאנגר, ה. לייוויק ומשוררים רבים ומוכרים, אשר לייבו לווין חיבר להם מוזיקה איכותית עם ליווי פסנתר של חנן וינטרניץ ברמה גבוהה ביותר. הכל כונס באסתטיקה מעודנת, במסירות וביראת כבוד על ידי רות לווין, בתו של האמן ומבצעת נאמנה של שיריו.


וואָרט און ניגון פֿאַר ייִדישער פּאָעזיע | לייבו לעווין
פּאָעזיע / ייִדיש - ענגליש / האַרדקאָווער / י.ל.פּרץ-פֿאַרלאַג / 2005 / 341 זז' / מיט פּיאַנע-אַראַנזשירונגען פון חנן ווינטערניץ
אַ לוקסוס-אַלבאָם וואָס אַנטהאַלט טעקסטן פֿון לייבו לעווין, איציק מאַנגער, ה. לייוויק, ח.נ.ביאַליק, אַבֿרהם רייזען, משה-לייב האַלפּערין און אַ סך אַנדערע באַקאַנטע פּאָעטן צו וועלכע לייבו לעווין האָט געשאַפֿן קוואַליטאַטיווע מוזיק מיט אַ הויך-קינסטלערישער פּיאַנע-באַגלייטונג פֿון חנן ווינטערניץ. אַלץ צונויפֿגעשטעלט מיט ראַפֿינירטע עסטעטישקייט, איבערגעגעבנקייט און פּיעטעט פֿון רות לעווין, טאָכטער פֿון קינסטלער און געטרײַע אינטערפּרעטאַטאָרין פֿון זײַנע לידער.