מחזאות / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / 2021 / כריכה רכה / 159 עמודים.


80 
  • משלוח: 

קרא עוד


גלאי דניאל | המוזות לא שותקות
דרמטורגיה / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / 2021 / כריכה רכה / 159 עמודים / איור: שלמה שוורץ, עיצוב: שוש וסרמן.
הספר כולל 14 מערכונים עבור להקות קטנות. 8 דרמטיים, 3 הומוריסטיים ו-3 בנושא אהבה. בהמשך "מוזות לא שותקות", מונודרמה לשחקן או לזמר, המשחק שני תפקידים: זמר וקצין. "נדיה בארץ העבריתיסטים", פארסה על עולה חדשה ממוסקבה, יידישיסטית, אשר נאבקת לטובת היידיש בישראל.

גלאי דניאל | מוזעס שווײַגן נישט
דראַמאַטורגיע / ייִדיש / ה. לייוויק-פארלאג / 2021 / 159 זייַטלעך / אילוסטראַציע: שלמה שוואַרץ, הילע: שוש וואַסערמאַן.
דאָס בוך אַנטהאַלט 14 קורצע פּיעסעס פֿאַר קליינע טרופּעס. 8 פֿון זיי דראַמאַטישע, 3 הומאָריסטישע און 3 ראָמאַנטישע. דערנאָך "מוזעס שווײַגן נישט", אַ מאָנאָדראַמע פֿאַר אַן אַקטיאָר אָדער זינגער וועלכער שפּילט צוויי ראָלעס: אַ זינגער און אַן אָפֿיציר. "נאַדיאַ אין עבֿריתּיסטן-לאַנד", אַ פֿאַרסע וועגן אַ נײַער עולה פֿון מאָסקווע, אַן ייִדישיסטקע, וועלכע קעמפֿט לטובֿת ייִדיש אין ישׂראל.

Daniel Galay | The muses are not silent
Dramaturgy / Yiddish / H. Leyvik Publishing / 2021 / 159 pages / Illustration: Shlomo Schwartz, Design: Shosh Wasserman.
The book includes 14 sketches for small bands. 8 dramatic, 3 humorous and 3 about love. "Non-Silent Muses" includes a monodrama for an actor or singer, who plays two roles: a singer and an officer. "Nadia in the Land of the Hebrews", a farce about a new immigrant from Moscow, a Yiddishist, who is fighting for Yiddish in Israel.