שירה / יידיש-עברית (ישנה גם גרסה ביידיש-אנגלית) / הוצאת ה. לייוויק / כריכה רכה / 2018 / 132 עמודים.


70 
  • משלוח: 

קרא עוד


חיקע ברוריה ויגנד – כלת בראשית ועוד שירים
שירה / יידיש-עברית (ישנה גם גרסא ביידיש-אנגלית) / הוצאת ה. לייוויק / כריכה רכה / 2018 / 132 עמודים.
זהו ספר השירים השני של המשוררת מלונדון, שיוצא בהוצאת ה. לייוויק ביידיש ועברית. הראשון היה "האם ראיתם את העז שלי?". שיריה של ויגַנד מקרינים אור והם תמיד צעירים ורעננים. היא מרצה בקתדרה ע"ש וולף קוֹרוֹב במרכז ללימודי עברית ויידיש באוקספורד, עובדת כמורה לשפה בלונדון ובראש החוג ליידיש. יצירותיה מוכרות בכל חוגי היידיש בעולם. זהו תרגום קבוצתי של החוג "יידיש חווייתית" מטעם בית לייוויק. 

חיקע ברוריה וויגאַנד – כלת בראשית און אנדערע לידער
לידער / ייִדיש-העברעיש און ייִדיש-ענגליש / ה. לייויק-פארלאג / 2018 / 132 זייַטלעך.
כּלת-בראשית און אַנדערע לידער   כּלת-בראשית ועוד שירים
דאָס צווייטע לידערבוך וואָס די לאָנדאָנער פּאָעטעסע גיט אַרויס אין ה. לייוויק-פֿאַרלאַג  אויף ייִדיש און העברעיִש. דאָס ערשטע בוך איז געווען "צי האָט איר געזען מײַן ציג?". וויגאַנדס לידער שטראַלן אַרויס מיט ליכט און זענען תּמיד פֿריש און יונג.  זי איז די וואָלף-קאָראָב-לעקטאָרשע פֿון ייִדיש אינעם אָקספֿאָרדער צענטער  פֿאַר העברעיִש און ייִדישע לימודים. אַרבעט ווי אַ ייִדיש-לערערין אין לאָנדאָן  און פֿירט דאָרט אָן מיט אַ ייִדיש-סבֿיבֿה. אירע שאַפֿונגען זענען גוט באַקאַנט אין אַלע ייִדישיסטישע קרײַזן איבער דער וועלט. קאָלעקטיווע איבערזעצונג פֿון "ייִדיש-איבערלעבונג-קרײַז אין לייוויק-הויז.

 

Khayke Beruriah Wiegand – Kalat Bereshit and Other Poems
Poetry / Yiddish-Hebrew and Yiddish-English / H. Leyvik Publishing House / 2018 /132 pages.
This is London poet Beruriah Wiegand’s second book of poems, published by the H. Leyvik publishing house in Yiddish, English and Hebrew. The first book was |Have You Seen My Goat?". Wiegand's poems radiate light and always feel young and fresh. Wiegand is the Woolf Corob Lector in Yiddish at the Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies and also works as a Yiddish teacher in London and leads the London Yiddish Svive. Her works are well-known in all Yiddish circles around the world. This is a group translation by the "Experiential Yiddish" class on behalf of Beit Leyvik.