כתב-עת / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / 2005 / כריכה רכה / 354 עמודים.


70 
  • משלוח: 

קרא עוד


יידיש – אוסף של אגודת סופרי ועיתונאי יידיש בישראל
כתב-עת / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / 2005 / כריכה רכה / 354 עמודים.
כתב-עת ספרותי מטעם אגודת סופרי ועיתונאי יידיש בישראל, בתמיכת משרד התרבות.
כולל שירים, סיפורים ומסות מחברי האגודה.

יידיש – ליטערארישע צייטשריפט
זאַמלבוך / ייִדיש / ה. לייויק-פארלאג / 2005 / 354 זייַטלעך.
ליטעראַרישע צײַטשריפֿט, אַרויסגעגעבן דורכן פֿאַראיין פֿון ייִדישע שרײַבערס און זשורנאַליסטן אין ישׂראל מיט דער שטיצע פֿון קולטור-מיניסטעריום.
אַנטהאַלט לידער, דערציילונגען און עסייען פֿון מיטגלידער פֿון פֿאַראיין.


Yiddish - A collection from Yiddish writers and journalists in Israel
Journal / Yiddish / H. Leyvik Book Publishing / 2005 / 354 pages.
Literary journal by the Yiddish Writers and Journalist Association in Israel, supported by the Ministry of Culture.
Includes poems, stories and essays from members of the association.