פרוזה / יידיש / כריכה קשה / הוצאת "המנורה" / 1982 / 404 עמ' / כרך שני מתוך חמישה


40 
  • משלוח: 

קרא עוד


עמק והר | יוסף ערליך
פרוזה / יידיש / כריכה קשה / הוצאת "המנורה" / 1982 / 404 עמ' / כרך שני מתוך חמישה 

טאל און בארג | יוסף ערליך
 פּראָזע / ייִדיש / שווער דעקל / פארלאג "המנורה" / 1982 / 404 זז' / באַנד צוויי פון פינף


**במצב ישן - געניצט**