כתב-עת / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / כריכה רכה / 127 עמודים.


40 
  • משלוח: 

קרא עוד


תמונות ומילים 1ב- אוסף
כתב-עת / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / כריכה רכה / 127 עמודים.
אוסף של יצירות, שירה ופרוזה של חברי אגודת סופרי היידיש בישראל.
עורך: לב ברינסקי. הופץ בסיוע של משרד התרבות. 

וואָרטבילד 1בזאַמלבוך פֿון פֿאַראיין פֿון ײַדישע שרײַבערס און זשורנאַליסטן אין ישראל
זאַמלבוך / ייִדיש / ה. לייויק-פארלאג / 127 זייַטלעך.
אַ געזעמל פֿון שאַפֿונגען, דיכטונג און פּראָזע,  פֿון מיטגלידער פֿון שרײַבער-פֿאַראיין אין ישׂראל.
רעדאַקטאָר: לעוו בערינסקי. דערשינען מיט דער שטיצע פֿון קולטור-מיניסטעריום. 

Vortbild 1B - A Collection
Journal / Yiddish / H. Leyvik Book Publishing / paperback / 127 pages.
A collection of works, poetry and prose by members of the Yiddish Writers Association in Israel.
Editor: Lev Barinsky. Distributed with the assistance of the Ministry of Culture.