עיון / דו-לשוני – יידיש-עברית / הוצאת ה. לייוויק / 2020 / כריכה קשה / 167 עמודים.


90 
  • משלוח: 

קרא עוד


העולם החדש כאן ושם – ישראל רודניצקי (עם איורים)
עיון / דו-לשוני – יידיש-עברית / הוצאת ה. לייוויק / 2020 / כריכה קשה / 167 עמודים.
לקט יצירות של סופרי יידיש "נשכחים", עמם המחבר היה בקשר מקצועי הדוק במשך עשרות שנים, הנועד לגשר פערים עבור מי שלא מכיר את שפת היידיש ותרבותה. בסוף הספר ישנה רשימת "יידיש כהלכה", המתקנת שגיאות בשפה. ישראל רודניצקי הוא כיום הסמכות העליונה בעריכה ביידיש עם ניסיון עשיר כעורך בהוצאת י.ל.פרץ ובאוניברסיטת תל-אביב.

 די נײַע וועלט דאָ און דאָרט – ישׂראל רודניצקי (מיט אילוסטראַציעס)
שטודיום צוויישפּראַכיק ייִדיש-העברעיִש / ה. לייוויק-פארלאג / 2020 / 167 זייַטלעך.
דאָס בוך ברענגט אונדז אַ גרויסע צאָל געשטאַלטן פֿון ייִדישע שרײַבער מיט וועלכע דער מחבר איז געשטאַנען אין אַ נאָענטער פּראָפֿעסיאָנעלער פֿאַרבינדונג במשך צענדליקער יאָרן. אויך אייניקע באַשרײַבונגען  פֿון ייִדישע קעמפֿערינס קעגן דער נאַצישער בעסטיע. צום סוף אַ רשימה "געלײַטערטער ייִדיש", ריכטיקער און אומריכטיקער אויסלייג. ישׂראל רודניצקי איז הײַנטצוטאָג די העכסטע אויטאָריטעט אין ייִדיש-רעדאַקטור מיט אַ רײַכער דערפֿאַרונג אין געוועזענעם י.ל.פּרץ-פֿאַרלאַג און אויך אין תּל-אָבֿיבֿער אוניווערסיטעט.

The New World Here and There - Israel Rodnitzky(with illustrations)
Study / Bilingual - Yiddish-Hebrew / H. Leyvik Book Publishing/ 2020 / 167 pages.
A collection of works by "forgotten" Yiddish writers, with whom the author has been in close professional contact for decades, designed to bridge gaps for those unfamiliar with the Yiddish language and culture. At the end of the book there is a list of "Yiddish correctly", which corrects language errors. Israel Rodnitzky is currently the supreme authority in Yiddish editing with rich experience as an editor at Y.L. Peretz Publishing and Tel-Aviv University.