פרוזה / יידיש / הוצאת ה.לייוויק / כריכה רכה / 2022 / 360 עמ' / איור הכריכה: ינאי סגל


98 
  • משלוח: 

קרא עוד


הנוכל | יצחק בשוויס - זינגר
פרוזה / יידיש / הוצאת ה.לייוויק / כריכה רכה / 2022 / 360 עמ' / איור הכריכה: ינאי סגל
הנוכל, השרלטן, דן בנושאים אופייניים לבשוויס - גלות, ייאוש, ניאוף, והמוח היוצר- דרך פרספקטיבה אישית עזה. זוהי יצירת מופת של פחד אקזסיטנציאלי, חיפושי דת ודחפים פסיכולוגים, התנגשות בין שאריות מסורת העיירה אל מול הרחובות המודרניים של מנהטן בזמן מלחמת העולם השנייה.


דער שאַרלאַטאַן | יצחק באַשעוויס-זינגער. 
פּראָזע / ייִדיש / ה. לייוויק-פֿאַרלאַג / סאָפטקאָווער / 2022 / 360 זז' / אילוסטראַציע: ינאַי סעגאַל
דער שאַרלאַטאַן רירט אָן טעמעס כאַראַקטעריסטישע פֿאַר באַשעװיסן — גלות, ייִאוש, ניאוף, און דער שעפֿערישער מוח — דורך אַ שטאַרק פּערזענלעכער פּערספּעקטיװ. ס׳איז אַ מײַסטערװערק פֿון עקסיסטענציעלן פּחד, רעליגיע-זוכעניש און פּסיכאָלאָגישע טרײַבן, אַ צוזאַמענשטויס צװישן די רעשטלעך פֿון דער שטעטלדיקער מסורה און די מאָדערנע גאַסן פֿון מאַנהעטן אין דער צײַט פֿון דער צװײטער װעלט־מלחמה.


The Charlatan | Isaac Bashevis Singer
Prose / Yiddish / Published by H. Leyvik / Paperback / 2022 /360 pages / Cover illustration: Yanai Segal
The Charlatan discusses topics that are characteristic of Bashevis-Singer: despair, adultery, and the creative mind, through an intense personal perspective. It is a masterpiece of existential fear, religious searches, and psychological urges, and the collision between the remnants of the tradition of the shtetl and the modern streets of Manhattan during World War II.


צפו בהשקת הספר - Watch the launch of the book
https://youtu.be/0deME5sxzN0