60 
  • משלוח: 

קרא עוד


התאומות – אברהם סוצקבר
יידיש – עברית – אנגלית / תקליטור
סיפור "התאומות" (דער צווילינגל) מאת אברהם סוצקבר התפרסם בספר "האקווריום הירוק". מסופר בו על הדסל, הכנרת, אשר הוצאה להורג ע"י זיגפריד הוך, מפקד מחנה הריכוז, ואחותה התאומה גרוניה, המונעת מאידיאלים מהפכניים. גרוניה יוצאת למסע ארוך כדי לתפוס את מפקד מחנה הריכוז שחי תחת זהויות רבות, במספר יבשות.

טקסט: אברהם סוצקבר
תרגום לעברית: ק.א. ברתיני
מוסיקה: דניאל גלאי
קריינות (יידיש): מיכאל בן אברהם ווינאפעל
הרביעייה הישראלית למוסיקה עכשווית
כינור: הדס פבריקנט וטלי גולדברג
ויולה: גליה חי
צ'לו: הילה אפשטיין
כלי הקשה: אסף רוט
פסנתר: דניאל גלאי

ביצוע בכורה: 2.10.2003
בית שלום עליכם, תל אביב
מנהל: פרופ' אברהם נוברשטרן
לרגל יום הולדתו ה-90 של אברהם סוצקבר
האיור בשער מאת האמן אלכסנדר בוגן 

דער צווילינגל - אַבֿרהם סוצקעווערס דערציילונג מיט דניאל גלאיס מוזיק
נאַראַטאָר: מיכאל בן-אַבֿרהם און קאַמער-אַנסאַמבל
די קאָמפָּאזיציע איז געשאַפֿן געוואָרן צו אַבֿרהם סוצקעווערס 90סטן געבורטסטאָג.
די דערציילונג "דער צווילינגל"  איז אַ טייל פֿון פּראָזע-בוך "דער גרינער אַקוואַריום" און דערציילט וועגן הָדסל, די פֿידלערין, וואָס איז עקזעקוטירט געוואָן דורך זיגפֿריד האָך, דעם קאָמענדאַנט פֿון קאָנצענטראַציע-לאַגער, און איר צווילינג-שוועסטער גרוניאַ, מיט אַ קעמפֿערישן כאַראַקטער, וועלכע אַ פֿאַרשטעלטע אין פֿיל אידענטיטעטן און איבער פֿאַרשידענע יבֿשות, לאָזט זיך אין אַ לאַנגן וועג כֿדי צו כאַפּן אַ לעבעדיקן דעם נאַצישן קאָמענדאַנט.
באַגלייט מיט אַ העפֿטל אויף ענגליש און העברעיִש. 

טעקסט: אַבֿרהם סוצקעווערס
מוזיק: דניאל גאַלאַי
דערציילונג (יידיש): מיכאל בן אברהם ווינאַפעל
דער ישראל קוואַרטעט פֿאַר הייַנטצייַטיק מוזיק
פידל: הדס פבריקנט און טלי גולדברג
וויאָלאַ: גאַליאַ איז לעבעדיק
טשעלאָו: הילא עפּשטיין
שלאָג: אַסאַף ראָט
פּיאַנע: דניאל גאַלאַי 

פּרעמיערע: 2.10.2003
בית שלום עליכם, תל אביב י
דירעקטאָר: פּראָפעסאָר אברהם נאָווערשטערן
די אילוסטראציע אויפֿן שער־בלאַט פונעם קינסטלער אלעקסאנדער באָגען

The Twin-Sisters - Avrom Sutzkever
Yiddish - Hebrew - English / CD
The story The "Twin-Sisters" (Der tzvilingl) by Avrom Sutzkever was
published in the book The "Green Aquarium". It tells the story of
Hodesl, the violinist, that was executed by Zigfried Hoch, the
commander of the concentration camp, and her twin-sister Grunia,
inspired with revolutionary ideals. Grunia goes out into a long
journey to catch the commander of the camp who lives disguised
under several identities in different continents.

Text: Avrom Sutzkever
English Translation: Diana Lerner
Music: Daniel Galay
Narration (Yiddish): Michael Ben Avraham Winafel
The Israeli Quartet for Contemporary Music
Violin: Hadas Fabrikant and Tali Goldberg
Viola: Galia Hai
Cello: Hila Epstein
Percussion instruments: Assaf Roth
Piano: Daniel Galai

Premiere: 2.10.2003
Beit Shalom Aleichem, Tel Aviv
Director: Prof. Avraham Noverstern
On the occasion of Avrom Sutzkever's  90 birthday.
The illustration on the title page by the artist Alexander Bogen