שירה / יידיש / הוצאת בית שלום-עליכם / 2009 / כריכה רכה / 117 עמודים.


86 
  • משלוח: 

קרא עוד


שפּיגלבלאַט אַלכסנדר – טבול בדבש וצער
שירה / יידיש / הוצאת בית שלום-עליכם / 2009 / כריכה רכה / 117 עמודים.
"לברך, לברך, סינן ר' אברהם המשורר / וברכתו שרפה אותי עמוק במעמקים / התחנפה והדהדה באוזני / ואני שמעתי בה תפילה זכה." לעתים שירים קצרצרים, לעתים ארוכים, ובכולם מביע המשורר רחשי לב אינטימיים, וחולק אותם עם סביבתו הקרובה ועם כל אוהבי מאמע-לשון. 

שפּיגלבלאַט אַלכסנדר – געטונקען אין האָניק-צער
לידער / ייִדיש / בית שלום-עליכם פֿאַרלאַג/ 2009 / 117 זייַטלעך.
"בענטשן, בענטשן, האָט געשעפּטשעט ר' אַבֿרהם המשורר/ און די בּרכה זײַנע האָט אַ ברי געטאָן מיר טיף במעמקים/ זיך געלאַשטשעט און געציטערט מיר אין אויער/ און איך האָב אין איר דערהערט אַ תּפֿילה-זכּה." אַ מאָל קורצינקע, אַ מאָל לענגערע לידער, דער פּאָעט ברענגט אַרויס זײַנע אינטימסטע געפֿילן און טיילט זיך מיט זיי  מיט דער אַרומיקער סבֿיבֿה און אַלע מאַמע-לשון-ליבהאָבערס.

Spiegelblat Alexander - immersed in honey and sorrow
Poetry / Yiddish / Beit Shalom-Aleichem Publishing / 2009 / 117 pages.
"To greet, to greet, the poet R. Avraham hissed / and his blessing burned me deep in the depths / flattered and echoed in my ears / and in it I heard a pure prayer." Sometimes short, sometimes long, yet in all of the poems, the poet expresses intimate heartfelt feelings, and shares them with his immediate surroundings and with all lovers of the mother-tongue.