פרוזה / יידיש / הוצאת י.ל. פרץ / 1998 / כריכה קשה / 269 עמודים.


89 
  • משלוח: 

קרא עוד


ינטה (יעל) מאש – מוטיבים מבסרביה, סיפורים וזיכרונות
סיפורת / יידיש / הוצאת י.ל. פרץ / 1998 / כריכה קשה / 269 עמודים.
זהו ספר הסיפורים השלישי של ינטה מאש. מאש נולדה בזגוריצה (בסרביה) בשנת 1922, שם התחנכה בבית יהודי. היא החלה לכתוב רק מספר שנים אחר עלייתה ארצה, ב-1977. בספר זה מאש מוכיחה מחדש את עוצמת הכישרון הספרותי שלה. היא מעניקה את תרומתה למסכת החיים היהודית שנקטעה בבסרביה, ולתמונה הכללית של החיים שנגדעו לכל יהודי מזרח-אירופה.

יענטע מאש – בעסאראבער מאטיוון, דערציילונגען און דערמאנונגען
פּראָזע / ייִדיש / י.ל. פרץ פֿאַרלאַג/ 1998 / 269 זייַטלעך.
ס'איז דאס דריטע בוך דערציילונגען פון יענטע מאש. א געבוירענע אין זגוריצע (בעסאראביע) אין יאר 1922, ווו זי האט באקומען א יידישע און אלגעמיינע דערציונג. אנגעהויבן שרייבן האט זי נאר א פאר יאר נאך איר עולה זיין קיין ישראל אין יאר 1977. מיט דעם בוך האט די מחבריטע ניט נאר אויף ס'ניי באוויזן די קרעפטיקייט פון איר ליטערארישן טאלאנט, זי האט אויך צוגעטראגן איר צושטייער צום אלעמיינעם בילד פונעם פארשניטענעם יידישן לעבן אין מזרח-אייראפע. צו פוילן, ליטע, רוסלנאד, און אוקראינע האט זי צוגעגעבן די אומגעקומענע יידישע בעסאראביע.

Yente Mash - Motifs from Bessarabia, stories and memories
Prose / Yiddish / H. Leyvik Book Publishing/ 1998 / 269 pages.
This is Yente Mash's third storybook. Mash was born in Zagorice (Bessarabia) in 1922, where she was educated in a Jewish home. She began writing only a few years after immigrating to Israel, in 1977. In this book Mash re-proves the power of her literary talent. She makes her contribution to the review of Jewish Lives that were cut short in Bessarabia, and to the general picture of all the Jewish lives that were brutally interrupted in Eastern Europe.