פרוזה / יידיש / הוצאת י.ל. פּרץ / 2002 / כריכה רכה / 447 עמודים.


89 
  • משלוח: 

קרא עוד


שפּיגלבלאַט אַלכסנדר – פינות כחולות - איציק מאַנגער – חיים, שיר ובלדה
פרוזה / יידיש / הוצאת י.ל. פּרץ / 2002 / כריכה רכה / 447 עמודים.
ספר זה הוא אינו ספר של כותב ביוגרפיה או מבקר ספרותי. בין השורות ניתן להבחין בטביעת האצבע של שירת שפיגלבלאט. הודות לכך, מקבל הקורא מפתח לרבדים המוסתרים בשירי מאנגער, ולמעטה המכושף של מזגו הספרותי של המחבר. 

שפּיגלבלאַט אַלכסנדר – בלאָע ווינקלען - איציק מאַנגער - לעבן, ליד און באַלאַדע
פּראָזע / ייִדיש / י.ל. פּרץ פֿאַרלאַג/ 2002 / 447 זייַטלעך.
דאָס איז נישט נאָר אַ בוך פֿון אַ ביאָגראַף און אַ קריטיקער. צווישן די שורות קאָן מען דורכזען די פֿינגער-צייכן פֿון שפּיגלבלאַטס אייגענער פּאָעזיע. אַ דאַנק דעם קריגט דער לייענער אַ שליסל צו די פֿאַרבאָרגנסטע קנייטשן  אין מאַנגערס ליד און צו דער פֿאַרכּישופֿנדיקער פֿאַרוויקלטקייט פֿון זײַן שרײַבערישן געמיט.

Spiegelblat Alexander Blue Corners - Itzik Manger - Life, Poem and Ballad
Prose / Yiddish / Y.L. Peretz Publishing / 2002 / 447 pages.
This book is not a book by a biographer or literary critic. Between the lines one can see the fingerprint of Spiegelblat's poetry. Thanks to this, the reader receives a key to the hidden layers in Manger's poems, and to the enchanted wrapping of the author's literary temperament.