אלבום / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / כריכה קשה / 1955 / 149 עמודים.


127 
  • משלוח: 

קרא עוד


הרץ גרוסברד
אלבום / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / כריכה קשה / 1955 / 149 עמודים.
אלבום מהודר עם עשרות צילומים של אמן המילה הרץ גרוסברד.
כולל שורה ארוכה של שבחים לאמן הדגול, שנכתבו על-ידי סופרי יידיש שונים.
הוציא לאור מרדכי צאנין. 

הערץ גראָסבאַרד
אַלבאָם / ייִדיש / ה. לייויק-פארלאג / 1955 / 149 זייַטלעך.
אַ פּרעכטיקער אַלבאָם מיט צענדליקער פֿאָטאָגראַפֿיעס פֿונעם גרויסן וואָרט-קינסטלער הערץ גראָסבאַרד. אַ לאַנגע צאָל אָפּהאַנדלונגען פֿון ייִדישע שרײַבער פֿיל מיט שבֿחים צום גרויסן קינסטלער. אַרויסגעגעבן דורך מרדכי צאַנין. 

Hertz Grossbard
Album / Yiddish / H. Leyvik Book Publishing / 1955 /149 pages.
A fancy album with dozens of photos by the word artist, Hertz Grossbard.
Includes a host of praise for the great artist, written by various Yiddish writers.
Published by Mordechai Tsanin.