סאטירה / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / 2018 / כריכה רכה / 158 עמודים.


69 
  • משלוח: 

קרא עוד


גלאי דניאל – בצחוק, ברצינות וביניהם... (עורך: לייזער בליט, איור: איזיו שרף)
סאטירה / יידיש / הוצאת ה. לייוויק / 2018 / כריכה רכה / 158 עמודים.
סאטירות ויצירות קאמריות בנושאים: ארגוני יידיש, לימוד יידיש, פוליטיקה ישראלית, זמנים מודרניים. כולל היצירות "הרשל'ה בקורס קיץ", "זמן ירוק", "חיים בן-חיה" ו"אמא, אפשר..." ועיבוד לבמה של פרק מתוך הספר "מהגרים", מאת יצחק ווידר. ביקורת נשכנית והומור בריא. מתאים במיוחד לתלמידי יידיש.

גלאי דניאל - אין שפּאַס, אין ערנסט און אין צווישן... (סאַטירעס און קליינבינע שאַפֿונגען, רעדאַקטאָר: לייזער בליט, הילע פֿון איזיו שערף)
סאטירע/ ייִדיש / ה. לייוויק-פארלאג / 2018 / 158 זייַטלעך.
דאָס בוך נעמט אַריײַן אַזעלכע טעמעס ווי ייִדיש-אָרגאַניזאַציעס, ייִדיש-לימוד, ישׂראל-פּאָליטיק, הײַנטיקע צײַטן און אויך  אַ צווייטן טייל מיט די שאַפֿונגען "הערשעלע אין זומערקורס", "גרינעצײַט", "חייִם בן-חיה" און "מיר קאָנען זיך דוצן, מאַמע", אַ בינע באַאַרבעטונג פֿון  יצחק ווידערס אַ קאַפּיטל פֿון בוך "אימיגראַנטן". בײַסיקע קריטיק און געזונטער הומאָר.  גאָר פּאַסיק צום באַנוץ מיט ייִדיש-סטודענטן.

 

Daniel Galay - Laughter, seriousness and everything in between
Satire / Yiddish / H. Leyvik Book Publishing/ 2018 / 158 pages.
Satires and chamber works on the topics: Yiddish organizations, Yiddish studies, Israeli politics, modern times and more. Includes the works "Herschel in a Summer Course", "Green Time", "Haim Ben-Haya" and "Mother, may I..." and an adaptation for stage of a chapter from the book "Immigrants", by Yitzhak Vader. Biting criticism and healthy humor. Especially suitable for Yiddish students.