"איך וויל אײַך דערציילן...מיטן מייסל און מיט דער פּען" פרוזה / יידיש / הוצאת י.ל. פרץ / 1999 / כריכה קשה / 136 עמודים.


80 
  • משלוח: 

קרא עוד


מיכאל פינקל - אני רוצה לספר לכם...עם המפסלת והעט
פרוזה / יידיש / הוצאת י.ל. פרץ / 1999 / כריכה קשה / 136 עמודים.
מיכאל פינקל (16.10.1903 – 11.12.1994) צייר ופסל, השתלם בווינה עם המורים מפורסמים ביותר. ספר זה (הכולל צילומים ואיוריםמציג מיניאטורות ואפיזודות מחיי האמן. פינקל נולד באוקראינה ובשנת '34 עלה לישראל. השתתף במלחמת השחרור. היה בין ראשוני הפעילים בתל-אביב, והשתתף במבצע "שלח את עמי" למען שחרור היהודים מרוסיה הסובייטית. בספר זה הוא נחשף גם כמספר מוכשר, אשר מתאר את חוויותיו בשפה ספרותית, עשירה ורגישה.

מיכאל פֿינקעל - איך וויל אײַך דערציילן...מיטן מייסל און מיט דער פּען
פּראָזע / ייִדיש / י.ל. פרץ פארלאג / 1999 / 136 זייַטלעך.
האַרטע אײַנבינדונג, מיט פֿאָטאָס און אילוסטראַציעס .
מיכאל פֿינקל (16.10.1903 – 11.12.1994) מאָלער און סקולפּטאָר. דאָס בוך אַנטהאַלט מיניאַטורן און עפּיזאָדן פֿון קינסטלערס לעבן. פֿינקעל איז געבוירן געוואָרן אין אוקראַינע און אין יאָר 1923 עולה געווען  קיין ארץ-ישׂראל. צווישן אַנדערש, האָט ער אין ווין זיך אויסגעשולט אַלס קינסטלער מיט די באַרימסטע סקולפּטאָרן. אין דעם בוך אַנטפּלעקט ער זיך אויך ווי אַ פֿעיקר דערציילער וואָס באַשרײַבט אַלע זײַנע איבערלעבונגען מיט אַ רײַכער ליטעראַרישער און סענסיטיווער שפּראַך. זיך באַטייליקט אין דער באַפֿרייונגס-מלחמה. אין תּל-אָבֿיבֿ געווען איינע פֿון די ערשטע וואָס האָט אָנגעהויבן דעם  עפֿנטלעכן קאַמפּיין "שלח את עמי" צו באַפֿרײַען די סאָוועטישע-רוסישע ייִדן.

Michael Finkel - I want to tell you...With a chisel and pen
Prose / Yiddish / Y.L Book Publishing / 1999 / 136 pages.
Michael Finkel (1903 - 1994) Painter and sculptor, trained in Vienna with the best known teachers. This book (which includes photographs and illustrations) presents miniatures and episodes from the artist's life. Finkel was born in Ukraine and immigrated to Israel in 34'. He participated in the War of Independence. He was among the first activists in Tel Aviv, and participated in the "Send My People" campaign for the liberation of Jews from Soviet Russia. In this book he is also revealed as a talented author, who describes his experiences in a literary, rich and sensitive language.