שירה / יידיש / הוצאת דור ההמשך אוהבי יידיש / 1994 / כריכה רכה / 128 עמודים.


69 
  • משלוח: 

קרא עוד


גלאי דניאל – צלליות האוזן (איורים מאת קרלוס א. מונטאניז, עורך: יעקב-צבי שרגל)
שירה / יידיש / הוצאת דור ההמשך אוהבי יידיש / 1994 / כריכה רכה / 128 עמודים.
ספר כיס המתחלק למספר שערים; ילדות, זמנים מודרניים, יידיש, תל-אביב, ישראליות ואהבת נעורים. המחבר מתאר את שנות ילדותו בארגנטינה "לחקות את החריקה האופיינית ברחוב / בין מילה בספרדית לבין מילה ביידיש". הקורא ימצא גם שירי מחאה נגד העוול ליידיש בישראל, אשר נדירים בספרות היידיש בארץ.

גלאי דניאל – אויער-סילועטן (אילוסטראַציעס פון קאַרלאָס אַ. מאָנטאַניעז, רעדאַקטאָר: יעקב-צבי שארגעל)
לידער / ייִדיש / המשך-דור ליבהאָבערס פֿון ייִדיש- פֿאַרלאַג / 1994 / 128 זייַטלעך.
דאָס לידערבוך  אין אַ קעשענע-פֿאָרמאַט איז פֿאַרטיילט אין שערים ווי קינדהייט, הײַנטצײַטיקייט, ייִדיש, תּל-אָבֿיבֿ, ישׂראליש און יוגנט-ליבע. דער מחבר מאָלט זײַנע קינדער-יאָרן אין אַרגענטינע  זאָגנדיק "...נאָכמאַכן דעם טיפּישן דיסאָנאַנץ/פֿון אַ שפּאַניש און אַ ייִדיש וואָרט אין גאַס". דער לייענער וועט אויך געפֿינען אייניקע פּראָטעסט-לידער קעגן דעם באַעוולטן ייִדיש-אין ישׂראל, וועלכע זענען זעלטן אין דער ייִדישער ליטעראַטור אין לאַנד.

 

Daniel Galay – The silhouette of the ear (Illustrations by Carlos A. Montaniz, Editor: Yaakov-Zvi Shergel)
Poetry / Yiddish / Published by Next Generation Yiddish Lovers / 1994 / 128 pages.
A pocket book divided into several chapters; Childhood, modern times, Yiddish, Tel-Aviv, Israeliness and love of youth. The author describes his childhood years in Argentina as "imitating the typical creaking in the street / between a word in Spanish and a word in Yiddish." The reader will also find protest songs against the injustice to Yiddish in Israel, which are rare in Yiddish literature in Israel.


:לצפייה באירוע ההשקה / To view the launch event

https://youtu.be/yYARFCDtur0