פרוזה / סיפורים / יידיש / כריכה רכה / הוצאת ייִדיש-בראַנזשע- ניו-יורק / 2023 / 112 עמ'


70 
  • משלוח: 

קרא עוד


סימטה שלי בווילנה | אלי שארפשטיין

פרוזה / סיפורים / יידיש / כריכה רכה / הוצאת ייִדיש-בראַנזשע- ניו-יורק / 2023 / 112 עמ'

סיפורים קצרים מװילנה. אלי שארפשטיין, יליד ווילנה, 1950, זכה עבור סיפור שלו לפרס הרשות הלאומית לתרבות יידיש בישראל. עלה ארצה בשנת 1971. כותב סיפורים ושירים, ומתרגם ליידיש מרוסית ומעברית. מפרסם לעתים קרובות ב- "יידיש בראנזשע" וגם ב- "די גרינע מדינה" שמופיע באמסטרדם. פעיל כיידישיסט ומנהל תוכנית לשיחות שבועיות ביידיש. תמונה בכריכה : יעל שרפשטיין.


מײַן ווילנער זאַוווּליק אלי שארפשטיין

פּראָזע / דערטזײלונגען / ייִדיש / פּאַפּירבאַק / ייִדיש-בראַנזשע פאַרלאַג - ניו יארק / 2023 / 112 זײַטן

דערציילונגען װעגן װילנע. אלי שאַרפֿשטיין אַ געבוירענער אין ווילנע, 1950, האָט פֿאַר זײַנס אַ דערציילונג זוכה געווען צו אַ פּריז פֿון דער נאַציאָנאַלער אינסטאַנץ פֿאַר ייִדישער קולטור אין ישׂראל. עולה געווען אין יאָר 1971. ער שרײַבט דערציילונגען און לידער, און זעצט איבער פֿון רוסיש און העברעיִש. ער האָט זיך אָפֿט געדרוקט אין "ייִדיש בראַנזשע" און אין "די גרינע מדינה" וואָס דערשײַנט אין אַמסטערדאַם. אַן אַקטיווער ייִדישיסט וואָס פירט אָן מיט וועכנטלעכע שמועסן אויף מאַמע-לשון. פֿאָטאָ אין דער הילע פֿון יעל שאַרפֿשטיין.


My Vilna Backstreet | Eli Scharfstein

Prose / Short stories / Yiddish / Paperback / Yiddish-Branzesha Publishing House - New York / 2023 / 112 pages

Short stories from Vilna. Eli Sharfstein, born in Vilna in 1950, won the award of the National Authority for Yiddish Culture in Israel for one of his short stories. In 1971 he immigrated to Israel. He writes short stories and poems, and translates into Yiddish from Russian and Hebrew. His texts have been published in "Yiddish branzhe" and "Di grine medine" (Amsterdam). He is director of a program for weekly Yiddish conversations. Cover photo by Yael Scharfstein.