רבקה בסמן בן-חיים
חברת הנהלה בכירה

רבקה באסמאן בן-חיים היא משוררת שפרסמה ספרים רבים. נולדה ב-1925 בווילקומיר שבליטא. למדה בבית-ספר יהודי ובגימנסיה ליטאית. בזמן מלחמת העולם השנייה שהתה בגטו וילנה ובמחנות כפייה לנשים. לאחר המלחמה לקחה חלק בפעולות ה"בריחה" מאירופה. רבקה עלתה לארץ ב-1947 והצטרפה לקיבוץ המעפיל ולחמה במלחמת השחרור. הייתה בין מייסדי קבוצת סופרי יידיש "יונג-ישראל" וחברת הנהלת אגודת סופרי ועיתונאי יידיש בישראל.